scara C-supraf utila 54.78 mp +balcon 7.09 mp

Home » "Kara Residence" Scara C » scara C-supraf utila 54.78 mp +balcon 7.09 mp
PROIECT FUZIUNE BANU CONSTRUCT -BANUINVEST
PROIECT FUZIUNE BANU CONSTRUCT -BANUINVEST
INFO & VANZARI
Tel.: +4(0)256.220.548 ; 0720440722
Fax: +4(0)256.241.556
ADRESA DE EMAIL
vanzari@banuconstruct.ro ;
ADRESA SEDIU
Str. Ghe. Ivanescu, nr. 53-57, sc. 7, ap. 3, Timisoara
© Copyright 2023 Banu Construct SRL